| Smart Senior: Seniorrabatter & Pensionärsrabatter
SMART SENIOR Logga in
TORSDAG 25 APRIL 2024
Dagens namn: Markus
Grattis alla 20 medlemmar
som heter Markus

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen är Stockholms läns tredje största markägare. Vi bevarar och utvecklar stadsnära rekreationsområden i Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsen arbetar inom tre fokusområden; Fastigheter, Naturvård och Besöksnäring. Det innebär att vi ska underhålla vårt bestånd så att det kan vara till nytta för besökarna och ge en avkastning som kan användas för underhåll och utveckling. Våra naturvården är vår viktigaste resurs som förvaltas för att bevara det unika skärgårdslandskapet och öka förutsättningarna för biologisk mångfald och en öppen landskapsbild. Skärgårdsstiftelsen utvecklar besöksnäringen på̊ ett hållbart sätt för att säkerställa en rekreationsplats i världsklass för besökaren och en friskare livsmiljö̈ för djur och natur.

Skärgårdsstiftelsen har ett väl utvecklat samarbete med entreprenörer och tillsammans hjälps vi åt att utveckla verksamheten i enlighet med respektive områdes förutsättningar. De jordbruksarrendatorer som lever och arbetar på̊ Skärgårdsstiftelsens gårdar är en förutsättning för den rika naturvård som bedrivs.


Vårt uppdrag är brett och rör allt från inventeringar av skärgårdens djurarter till drift av avsaltningsanläggningar, vi har tagit hand om skärgårdsnaturen och unika byggnader för din skull sedan 1959.

Läs mer
Skärgårdsstiftelsen
Upplev skärgården

Läs reportaget "Välkommen ut i köket" från Skärgårdsstiftelsens magasin Stångmärket.

Skärgårdsstiftelsen
Reportage - Lata och lugna dagar på Rånö!

Solen står högt på himlen, semesterfirarna flockas och det är full fart i hela södra skärgården. Men lugnet är närmare än du tror.