• If Skadeförsäkring
    If Skadeförsäkring

    Allt du behöver veta om elbil

    If:s motorexpert svarar på frågor som: Lönar det sig att byta till elbil? Hur funkar miljöbonusen?
    Läs mer

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen är Stockholms läns tredje största markägare. Vi bevarar och utvecklar stadsnära rekreationsområden i Stockholms skärgård. Skärgårdsstiftelsen arbetar inom tre fokusområden; Fastigheter, Naturvård och Besöksnäring. Det innebär att vi ska underhålla vårt bestånd så att det kan vara till nytta för besökarna och ge en avkastning som kan användas för underhåll och utveckling. Våra naturvården är vår viktigaste resurs som förvaltas för att bevara det unika skärgårdslandskapet och öka förutsättningarna för biologisk mångfald och en öppen landskapsbild. Skärgårdsstiftelsen utvecklar besöksnäringen på̊ ett hållbart sätt för att säkerställa en rekreationsplats i världsklass för besökaren och en friskare livsmiljö̈ för djur och natur.

Skärgårdsstiftelsen har ett väl utvecklat samarbete med entreprenörer och tillsammans hjälps vi åt att utveckla verksamheten i enlighet med respektive områdes förutsättningar. De jordbruksarrendatorer som lever och arbetar på̊ Skärgårdsstiftelsens gårdar är en förutsättning för den rika naturvård som bedrivs.


Vårt uppdrag är brett och rör allt från inventeringar av skärgårdens djurarter till drift av avsaltningsanläggningar, vi har tagit hand om skärgårdsnaturen och unika byggnader för din skull sedan 1959.

Läs mer
Upplev skärgården

Upplev skärgården

Förmånspartners - unika Smart Seniorrabatter

Resepartners

Partners

Visa fler partners >