Hälften av svenskarna har aldrig bytt bank

undefined

Svenskarna verkar vara trogna sin bank. En ny undersökning från FOREX Bank visar nämligen att bara varannan svensk har bytt bank någon gång. Och hälften av svenskarna håller sig till en bank trots obefintlig ränta på lönekontot.

FOREX Bank har i en ny sifo-undersökning frågat svenskarna om deras bankvanor. Av undersökningen framgår att svenskarna inte gärna byter bank. 45% av svenskarna uppger att de aldrig bytt bank.

Undersökningen visar också att drygt hälften (52%) av svenskarna håller sig till en bank, trots att en stor majoritet inte får någon ränta på lönekontot. Hela 70% uppger att de har ett lönekonto utan ränta. – Svenskarna verkar inte än ha följt på den internationella trenden att använda sig av flera banker för att erbjudande kompletterar varandra. Det är troligen på grund av att den svenska marknaden länge fullständigt har dominerats av ett fåtal storbanker, trots att mindre nischbanker inte sällan erbjuder bättre kundvillkor, säger Mattias Varén, kommunikatör på FOREX Bank.

Från undersökningen:
52% av svenskarna uppger att de är kund hos bara en bank. 45% av svenskarna uppger att de någon gång har bytt bank 70% av svenskarna uppger att de har ett lönekonto utan ränta.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 25 augusti – 1 september 2015.
Totalt intervjuades 3 194 personer i ålder 15-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

SMART SENIOR • EXTRA SMART NR 1/2016 • FEBRUARI 2016

Guldpartners - exklusiva rabatter

Resepartners

Partners

Visa fler partners >