Senior Panelen

SeniorPanelen är ett undersökningsverktyg som utför kvantitativa studier i syfte att kartlägga och presentera seniorers beteenden, drivkrafter, värderingar och intressen.

Med SeniorPanelens analyser får du en tydlig indikation på hur ditt företag på bästa sätt kan bli seniorernas föredragna val inom din produkt- eller tjänstekategori.

Våren 2011 startade Smart Senior undersökningsverktyget SeniorPanelen. SeniorPanelen är ett verktyg för dig som vill vara garanterad hög nivå på de undersökningar som du beställer. Allt från genomförande till analys av undersökning genomsyras av ett arbete utfört på det mest professionella tillvägagångssättet.

SeniorPanelens koncept är lätt att använda och lätt att förstå. Allt till ett pris du förmodligen inte kan få någon annanstans.

Våra rapporter underlättar för dig när du ska optimera till exempel produktutveckling, positionering, kommunikation, distribution, design och prissättning. En rapport från SeniorPanelen blir en tydlig startpunkt i din affärsplanering.

Vårt fokus är alltid användbarheten i de analyser och rekommendationer som vi levererar i samband med en undersökning. En rapport från SeniorPanelen består inte enbart av siffror och stapeldiagram, utan även av strategiska och taktiska konsekvenser. Allt i syfte att hjälpa dig som är uppdragsgivare att driva din affär mot målgruppen på det mest ultimata sättet.

SeniorPanelens koncept är lätt att använda och lätt att förstå. Allt till ett pris du förmodligen inte kan få någon annanstans.

Kontakta gärna oss för att få veta mer eller beställa en rapport. Kanske är den bästa början ett möte, där vi får presentera vad SeniorPanelen kan göra för just ditt företag? Ett sådant möte är väl investerad tid för dig. Oavsett utfall, så kommer du att veta mer om hur våra seniorer fungerar efter mötet.

Vill du nå ut med dina erbjudanden till Sveriges köpstarkaste målgrupp?
Kontakta: 
Gustav Sandberg: 070-748 78 28
| gustav.sandberg@smartsenior.se