Materialspecifikationer

Nedan hittar du som partner information om format och utgivningsdagar för vår hemsida, nyhetsbrev samt tidningen Extra Smart.

Digitalt (webb och nyhetsbrev)

Hemsida och nyhetsbrev materialspecifikation 

Nyhetsbrev- stand alone 

Extra Smart

Utgivningsplan
Medlemssidorna, 1/3-del
Medlemssidorna, 1/6-del
Medlemssidorna, 1/8-del
Medlemssidorna, 1/12-del
Annonser - uppslag, hel- och halvsida

Material specification and publication schedule 
Extra Smart in english