Bli partner

Smart Senior är länken mellan företag och organisationer som vill nå Sveriges starkast växande och köpstarka målgrupp – seniorerna. I dag har Sverige nästan tre miljoner personer som är 55 år eller äldre. 

Smart Senior har exklusiva avtal med de flesta svenska pensionärsförbunden, vars medlemmar utan kostnad får ett personligt Smart Seniorkort. 

"Inom fem år finns det över tre miljoner seniorer i Sverige. Hur når ditt företag den målgruppen idag?"

Seniorer som inte är knutna till en pensionärsorganisation blir lätt medlemmar via hemsidan. Snittåldern på våra självregistrerade medlemmar ligger strax under 62 år och samtliga medlemmars snittålder är 68 år. Antalet Smart Seniormedlemmar ökar kontinuerligt. I dag har Smart Senior flera hundra tusen medlemmar. I Sverige ökar antalet seniorer, friskare än någonsin och med nya värderingar. Undersökningar visar att 40-talisterna tillhör de segment som använder internet mest frekvent och är snabbast växande användare av till exempel Facebook. De har dessutom god ekonomi och gott om tid.

Bryggan mellan seniora slutkunder och marknadsaktörer
Smart Seniors affärsidé är att vara en kostnadseffektiv och träffsäker mediepartner inom segmentet Sveriges seniorer. Via riktade erbjudanden kan företag knyta direkta affärer till sina erbjudanden. Enkelt att utföra och enkelt att mäta.

Smart Seniorkonceptet är unikt med Sveriges första förmånskort för seniorer. Vi är också först ut med att erbjuda exponering mot seniorsegmentet till en låg kostnad, tillsammans med pensionärsförbunden.Vi på Smart Senior ser som vårt uppdrag att arbeta för att erbjuda seniorer ett liv med mer guldkant på tillvaron. I vår vision är Smart Senior det självklara valet för företag som vill öka sin försäljning till de seniora målgrupperna. 

Samarbetet med pensionärsförbunden är en stark trovärdighetsmarkör för Smart Senior som marknadsföringskanal mot den tydliga och åtråvärda målgruppen seniorer. Detta ger även en kvalitetsstämpel för våra partners och deras erbjudanden.  

SeniorBarometern
Smart Senior stå bakom SeniorBarometern som är en återkommande, internetbaserad, oberoende och opolitisk undersökning som speglar seniorernas, 55 plussarnas, åsikter inom olika områden. Läs mer om SeniorBarometern här.

Vill du nå ut med dina erbjudanden till Sveriges köpstarkaste målgrupp?
Kontakta Smart Senior: :+46 (0)8 525 24 500, sales@smartsenior.se