För företag

Bli partner
"Inom fem år finns det över tre miljoner seniorer i Sverige. Hur når ditt företag den målgruppen idag? Med över 70% av köpkraften och 80% av tillgångarna är Seniorer Sveriges mest intressanta målgrupp"

Läs mer om hur Smart Senior länkar ditt företag till Sveriges starkast växande och köpstarkaste målgrupp – seniorerna.
Läs mer >

Materialspecifikationer
Här hittar du som partner information om format och utgivningsdagar för vår hemsida, nyhetsbrev och Extra Smart.
Läs mer >

Senior Panelen
Senior Panelen är ett undersökningsverktyg som utför kvantitativa studier i syfte att kartlägga och presentera seniorers beteenden, drivkrafter, värderingar och intressen. 

Med Senior Panelens analyser får du en tydlig indikation på hur ditt företag på bästa sätt kan bli seniorernas föredragna val inom din produkt- eller tjänstekategori.
Läs mer >